Tvisteløsning

Immaterialrettstvister

Et foretaks mulighet til å drive innovasjon kan være kritisk for dets suksess. Beskyttelse av virksomheters immaterielle rettigheter er derfor viktig. Det som kan vise seg å være avgjørende når det gjelder beskyttelse av innovasjon gjennom immaterialrettsbeskyttelse, er hvor effektivt man forsvarer og håndhever disse rettighetene basert på strategiske overveielser.

 

Hos GjessingReimers utvikler vi immaterialrettsstrategier, herunder tvisteløsningsstrategier, for klienter innenfor en rekke bransjer. Våre erfarne prosedyreadvokater samarbeider direkte med klienten for å finne den riktige strategien. Dette er sentralt for å utvikle vellykkede strategier, spesielt i strengt regulerte industrier som legemiddelindustrien, biotech-industrien, matvareindustrien, havbruksindustrien og en rekke bransjer tilknyttet olje- og gassindustrien.

 

Vi er internasjonalt orientert og er vant med å arbeide for internasjonale klienter og samarbeide med deres utenlandske rådgivere. Vi forstår viktigheten av å utvikle og implementere IP- og tvisteløsningsstrategier som er konsistente på tvers av flere jurisdiksjoner.

 

Kommersiell tvisteløsning

I tillegg til å håndtere tvisteløsning om eksistensen, gyldigheten og håndhevingen av immaterialrettigheter, representerer vi også klienter i en ulike typer kommersielle tvister om immaterialrettigheter og teknologi, for eksempel tvister om tolkningen av kommersielle kontrakter eller tvister om arbeidstakeroppfinnelser.

 

Våre klienter har krav på det beste forsvar av sine rettigheter. Søksmål er imidlertid ikke alltid den beste løsningen. Det gamle ordtaket om at det «ofte er bedre med et magert forlik enn en fet prosess», har helt klart noe sant i seg, og vi vurderer alltid grundig om en tvist kan løses i minnelighet eller om alternative tvisteløsningsmekanismer kan være aktuelle.

Kontakt oss

FFor nærmere spørsmål vedrørende bistand, ta kontakt på post@gjessingreimers.noeller ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Nærmere detaljer om våre eksperter finnes her

Kontakt oss
First
Last
Choose expertise you want to know more about: