Kommersielt

Vår bakgrunn innenfor IT- og immaterialrett, regulatoriske forhold og tvisteløsning kombineres med erfaring med strategisk rådgivning til klienter på kommersielle områder og representasjon i kommersielle tvister, særlig hvor immaterielle rettigheter og tilgangen til og kontrollen av teknologi er tema. Videre tilbyr vi rådgivning innenfor tilgrensende områder, slik som spørsmål tilknyttet illojal konkurranse, markedsføringsrett, franchise- og distribusjonsforhold. Vår merittliste strekker seg over en rekke sektorer, med høydepunkter innenfor legemiddelindustrien, olje- og gassindustrien og oppdrettsnæringen. Flere av oss har også praktisk erfaring fra arbeid innenfor IT-næringen og forbruksvare- og legemiddelindustrien, både som konsernadvokater og med ekstern rådgivning.

 

I tillegg til å bistå klienter med utviklingen av strategier for å beskytte deres frembringelser gjennom immaterialrettsbeskyttelse og med håndheving av deres rettigheter, utarbeider og forhandler vi avtaler som beskytter eierskapet og utnyttelsen til immaterielle rettigheter.

 

Vi bistår også våre klienter med spørsmål om kontrakter som de allerede har inngått. Slike spørsmål vil gjerne omhandle konkurranserettslige bekymringer, oppsigelsesadgang og tolkningen av klausuler.

 

Vi gir råd om transaksjoner som involverer overføring av immaterielle rettigheter og teknologi. Dette inkluderer både innmatsoverdragelser og overdragelse av aksjeposter. Vi foretar due diligence på de immaterielle rettighetene som overdras og på avtaler tilknyttet disse.

Kontakt oss

For nærmere spørsmål vedrørende bistand, ta kontakt på post@gjessingreimers.noeller ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Nærmere detaljer om våre eksperter finnes her

Kontakt oss
First
Last
Choose expertise you want to know more about: