Regulatorisk/spesiell forvaltningsrett

Mange industrier er strengt regulert. Det er ofte svært viktig ikke bare å operere i tråd med gjeldende regelverk, men også å utvikle strategier for å oppnå en konkurransemessig fordel innenfor de regulatoriske rammene. Førstehåndskunnskap og -erfaring fra relevante sektorer er av vesentlig betydning når vi bistår på disse områdene.

 

Legemidler

Å forstå de juridiske aspektene ved reguleringene på legemiddelområdet er vesentlig for å oppnå de nødvendige tillatelsene for å introdusere og beholde legemidler på markedet.

Vår erfaring omfatter også arbeid med krav om prissetting og tilbakebetaling og markedsføring av legemidler og med forskriftsregulerte krav til engrosvirksomhet og apotek samt rådgivning på området.

 

Matvarer

Matvareindustrien er strengt regulert med hensyn til produktenes innhold, sikkerhet, emballasje og markedsføring. Det blir stadig innført nye reguleringer på området. Vi har førstehåndserfaring med arbeid innenfor bransjen og med rådgivning om forskriftsregulerte krav samt med å representere klienter overfor de kompetente myndighetene og i tvister.

 

Reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er regulert blant annet med hensyn til næringsdrivendes markedsføring rettet mot forbrukere og med hensyn til kredittgivning. Å bistå med juridisk rådgivning på dette området krever særlig oppmerksomhet mot det aspektet ved reisetjenester at markedsføringen skjer på tvers av landegrenser, særlig ettersom dette er en tjeneste som oftest tilbys over internett. Vi har bistått næringsdrivende innenfor denne bransjen i en årrekke med å overholde de krav som gjelder.

 

Personvern

Vi bistår foretak innenfor alle sektorer med å overholde det til enhver tid gjeldende personvernreglementet og med å innarbeide kravene som følger av personvernforordningen (GDPR). Vi bistår videre våre klienter med revisjon av deres egne og av tredjeparters behandling av personopplysninger og å ta de nødvendige grep for å sikre at slik behandling er i henhold til gjeldende regelverk. Vår ekspertise innenfor Teknologi Media og Telekommunikasjon medfører at vi har inngående forståelse av teknologien som brukes av våre klienter og med de mulige sikkerhetstiltak som våre klienter kan implementere for å overholde personvernreglementet.

Kontakt oss

For nærmere spørsmål vedrørende bistand, ta kontakt på post@gjessingreimers.noeller ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Nærmere detaljer om våre eksperter finnes her

Kontakt oss
First
Last
Choose expertise you want to know more about: