Nathalie Bailey

Advokat

Nathalie er spesialisert innen immaterialrett. I tillegg til rådgivning, har Nathalie bred erfaring fra tvisteløsning i saker om eierskap, gyldighet og krenkelse av patent-, varemerke- og designrettigheter, samt brudd på det markedsføringsrettslige etterligningsvernet og handlinger i strid med god forretningsskikk. Nathalie har også erfaring med offentlige anskaffelser.

CV

Karriere

Senioradvokat, GjessingReimers2021-
Advokatfullmektig, GjessingReimers2021
Advokatfullmektig, Grette 2019-2021

Utdannelse

Advokatbevilling 2021
Postgraduate Certificate, Queen Mary University of London2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2019

Medlemskap

Den norske Advokatforeningen

Språk

De skandinaviske språk, engelsk.