Amund Brede Svendsen

Partner
Advokat med møterett for Høyesterett

Amund Brede Svendsens praksis er konsentrert om patenter, varemerker, saker om illojal konkurranse og forretningshemmeligheter, og omfatter både prosessoppdrag, rådgivning og forhandlinger. Han har omfattende erfaring innen disse områder, og innen kommersielle forhold.

 

CV

Rangeringer

 • Chambers Europe 2024: top ranked in IP
 • Chambers Global 2024:  top ranked in IP
 • Legal 500 2024 Leading individual (IP)
 • MIP IP Stars: Patent star 2023
 • MIP IP Stars: Trademark star 2023
 • IAM Patent 1000: recommended 2023
 • Who’s Who Legal Life Sciences – Patent Litigation 2023: recommended
 • Who’s Who Legal – IP – Patents 2023: recommended

Ekspertise

Prosessoppdrag innen patentrett (særlig legemidler, biosimilars, olje- og gass leverandørindustri). Rådgivning om gyldighet og krenkelse av patenter og varemerker, om arbeidstageres rettigheter etter arbeidstageroppfinnelsesloven, forretningshemmeligheter, markedsføringsloven og markedsføringsrett. Representerer og rådgir virksomheter i alle sektorer på disse områdene. Utarbeidelse av teknologioverføringsavtaler, FoU-avtaler og konsortieavtaler. Prosessoppdrag innen IP-relaterte kommersielle tvister. Erfaring som voldgiftsdommer i internasjonale voldgiftssaker.

Karriere

Partner, GjessingReimers2019-
Partner, Grette1986-2019
Advokatfullmektig/Advokat i Smith, Grette, Eide, Midelfart og Vik1981-1986
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Bergen1980-1981

Utdannelse

Møterett for Høyesterett2009
Cand. Jur.
1981
Siviløkonom (NHH) 1978

Tillitsverv

Advokatforeningens faste utvalg for immaterialrett og markedsføringsrett 2001-2009
Styreleder, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) 2004-2020
President for den norske gruppen i AIPPI (Association Internationale pour la Protection) 2004-2020
Utvalgsmedlem i Klagenemnda for Industrielle Rettigheter 2016-

Publikasjoner

 • The Norway Chapter in International Intellectual Property Litigation (with Yngve Øyehaug Opsvik), Sweet & Maxwell Ltd., 1997 –
 • The Norway Chapter in World Intellectual Property Rights and Remedies (with Yngve Øyehaug Opsvik), Oxford University Press, Inc., 1998 –
 • The Norway Chapter in Patent Claim Interpretation – Global Edition, Edward Manzo Editor-in-Chief, Thomson West 2009-17
 • Chambers Global Guides – Trade Secrets 2020: Law and Practice in Norway (with Julius Berg Kaasin)

Medlemskap

Den norske Advokatforening

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR)

AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriètè Intellectuelle)

EPLAW (European Patent Lawyers Association)

Språk

De skandinaviske språk, engelsk, italiensk, tysk og fransk.